[Закрити]
 
Knorr ®

Державний вищий навчальний заклад
«Донецький інститут залізничного транспорту
Української державної академії залізничного транспорту»
Міністерства освіти і науки України

Головна Новини Електронна бібліотека Електронний репозітарій База відпочинку Карта сайту

До уваги абітурієнтів!


Актуальные изменения сроков приема в ДонИЖТ по состоянию на 17 сентября 2014 года
Наказ «Щодо початку 2014—2015 навчального року» від 26.08.2014 р.


У зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією в м. Донецьку та Донецькій області та з метою забезпечення безпеки студентів, викладачів і співробітників у складних умовах функціонування Донецького інституту залізничного транспорту (далі Інститут)

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати навчальний процес у 2014—2015 навчальному році у терміни:

  • з 01 жовтня 2014 р. для студентів 1-го курсу і 5-го курсу денної форми навчання;
  • з 29 вересня 2014 р. для студентів 2-го, 3-го і 4-го курсів денної форми навчання.

2. Заступникам директора Інституту, деканам факультетів, завідувачам кафедр з моменту виходу із відпусток і до 08 вересня 2014 р.:

2.1. забезпечити з максимальним використанням дистанційних методів і технологій виконання науково-педагогічними працівниками і учбово-допоміжним персоналом кафедр навчально-методичної, наукової, організаційної робіт, що заплановані на вересень 2014 р. згідно індивідуальним планам роботи викладачів і планам роботи кафедр на 2014—2015 н. р.;

2.2. забезпечити впровадження дистанційного режиму роботи науково-педагогічних працівників і учбово-допоміжного персоналу кафедр при розробці і обов’язковому розміщенні на сайті Інституту:

  • робочих програм навчальних дисциплін, що передбачені робочими навчальними планами на 2014—2015 н. р. для вивчення у І семестрі;
  • відповідних електронних конспектів лекцій;
  • дистанційних курсів;
  • завдань для семінарських, практичних, лабораторних занять;
  • індивідуальних завдань студентам;
  • тематики курсових робіт (проектів);
  • засобів діагностики з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

2.3. сформувати та забезпечити доведення до студентів у дистанційному режимі графіку модульного контролю знань студентів на І семестр 2014—2015 н. р. з усіх навчальних дисциплін.

3. Запропонувати адміністративно-господарчому персоналу Інституту вихід у додаткову відпустку без оплати.

4. Заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів інституту:

4.1. забезпечити виконання функціональних видів робіт з організації освітньої діяльності Інституту в погоджувальному режимі чергування ключових осіб та з використанням комп’ютерних технологій, електронної пошти, телефонних мереж.

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступників директора Інституту, деканів факультетів.

Директор              В. Й. Поддубняк


Новини

 

Розклад вступних іспитів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.

Фахові вступні випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст будуть проводитися на денну форму навчання - 25.07.2014 на 10:00; на заочну форму навчання - 26.07.2014 на 10:00.

 

До уваги абітурієнтів! Строки прийому заяв та документів!

До уваги абітурієнтів-вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,а також на основі базової вищої освіти змінені строки прийому заяв та документів Ви можете переглянути тут.

 

До уваги студентів-випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

Шановні випускники-бакалаври, Ви можете завантажити питання до вступного іспиту для подальшого навчання і отримання кваліфікації спеціаліста з економіки підприємства. Завантажити


Архів новин