[Закрити]
 
Knorr ®

Державний вищий навчальний заклад
«Донецький інститут залізничного транспорту
Української державної академії залізничного транспорту»
Міністерства освіти і науки України

Головна Новини Електронна бібліотека Електронний репозітарій База відпочинку Карта сайту

До уваги абітурієнтів!


У зв’язку з суспільно-політичною ситуацією у Донецькій області:

1. З 18.08.2014 по 01.09.2014 прийом заяв від абітурієнтів здійснюється в електронній формі. Особистий прийом абітурієнтів тимчасово припиняється.

2. Приймальна комісія Інституту працює з 08.09.2014 р. (за змінами слідкуйте на офіційному сайті Інституту).

Також Донецький інституту залізничного транспорту з 01.09.2014 р. організує прийом документів від абітурієнтів у містах:

м. Харків – за адресою: майд. Фейєрбаха, 7, приймальна комісія (за консультацією звертатися за телефоном: +38 (057) 732-28-25).

м. Красний Лиман – за адресою: вул. Кірова, 35, навчально-консультаційний пункт УкрДАЗТ (за консультацією звертатися за телефонами: +38 (050) 941 73 67 – Костянтин Олександрович, +38 (050) 471 50 25 – Сергій Андрійович, +38 (095) 565 86 02 – Дар’я Сергіївна),

м. Волноваха – за адресою: вул. Леніна, 57, дистанція колії, з 10:00 до 13:00 (за консультацією звертатися за телефонами: +38 (099) 053 58 74 – Микита Віталійович, +38 (099) 381 10 82 – Євгенія Володимирівна),

3. Абітурієнтам що вступають на навчання за ОКР «Спеціаліст», вступні випробування (другий етап) відбудуться у вересні 2014 р. (конкретні дати проведення вступних випробувань та зарахування на навчання будуть оголошені на сайті Інститут пізніше, виходячи із ситуації).

Будь ласка, слідкуйте за офіційним сайтом ДонІЗТ.


Наказ «Щодо початку 2014—2015 навчального року» від 26.08.2014 р.


У зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією в м. Донецьку та Донецькій області та з метою забезпечення безпеки студентів, викладачів і співробітників у складних умовах функціонування Донецького інституту залізничного транспорту (далі Інститут)

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати навчальний процес у 2014—2015 навчальному році у терміни:

  • з 01 жовтня 2014 р. для студентів 1-го курсу і 5-го курсу денної форми навчання;
  • з 29 вересня 2014 р. для студентів 2-го, 3-го і 4-го курсів денної форми навчання.

2. Заступникам директора Інституту, деканам факультетів, завідувачам кафедр з моменту виходу із відпусток і до 08 вересня 2014 р.:

2.1. забезпечити з максимальним використанням дистанційних методів і технологій виконання науково-педагогічними працівниками і учбово-допоміжним персоналом кафедр навчально-методичної, наукової, організаційної робіт, що заплановані на вересень 2014 р. згідно індивідуальним планам роботи викладачів і планам роботи кафедр на 2014—2015 н. р.;

2.2. забезпечити впровадження дистанційного режиму роботи науково-педагогічних працівників і учбово-допоміжного персоналу кафедр при розробці і обов’язковому розміщенні на сайті Інституту:

  • робочих програм навчальних дисциплін, що передбачені робочими навчальними планами на 2014—2015 н. р. для вивчення у І семестрі;
  • відповідних електронних конспектів лекцій;
  • дистанційних курсів;
  • завдань для семінарських, практичних, лабораторних занять;
  • індивідуальних завдань студентам;
  • тематики курсових робіт (проектів);
  • засобів діагностики з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

2.3. сформувати та забезпечити доведення до студентів у дистанційному режимі графіку модульного контролю знань студентів на І семестр 2014—2015 н. р. з усіх навчальних дисциплін.

3. Запропонувати адміністративно-господарчому персоналу Інституту вихід у додаткову відпустку без оплати.

4. Заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів інституту:

4.1. забезпечити виконання функціональних видів робіт з організації освітньої діяльності Інституту в погоджувальному режимі чергування ключових осіб та з використанням комп’ютерних технологій, електронної пошти, телефонних мереж.

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступників директора Інституту, деканів факультетів.

Директор              В. Й. Поддубняк


Новини

 

Розклад вступних іспитів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.

Фахові вступні випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст будуть проводитися на денну форму навчання - 25.07.2014 на 10:00; на заочну форму навчання - 26.07.2014 на 10:00.

 

До уваги абітурієнтів! Строки прийому заяв та документів!

До уваги абітурієнтів-вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,а також на основі базової вищої освіти змінені строки прийому заяв та документів Ви можете переглянути тут.

 

До уваги студентів-випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

Шановні випускники-бакалаври, Ви можете завантажити питання до вступного іспиту для подальшого навчання і отримання кваліфікації спеціаліста з економіки підприємства. Завантажити


Архів новин